Dokumentumok

Alapdokumentumok
  Szervezeti és Működési Szabályzat  
  Alapító okirat és Törzskönyvi nyilvántartás adatai  

Bölcsőde

  Jövedelem nyilatkozat személyi térítési díj megállapításához 1. számú Bölcsőde, 2. számú Bölcsőde
  Felvételi kérelem 1. Bölcsőde 1. számú Bölcsőde, 2. számú Bölcsőde
  Gondozási díj nyilatkozat 1. számú Bölcsőde, 2. számú Bölcsőde
  Ingyenes Bölcsődei gyermekétkeztetés igénybevételéhez 1. számú Bölcsőde, 2. számú Bölcsőde
  Felvételi kérelem 1-2 bölcsőde 2.sz. melléklet 1. számú Bölcsőde, 2. számú Bölcsőde
  Nyilatkozat 1. számú Bölcsőde
  Felvételi kérelem II. sz. bölcsőde 2. számú Bölcsőde
  Nyilatkozat gyv kedvezmény 1. számú Bölcsőde, 2. számú Bölcsőde
  Segédlet a családban egy főre jutó jövedelem kiszámításához I. számú Bölcsőde
  Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez 2018 I. számú Bölcsőde
  Segédlet a családban egy főre jutó jövedelem kiszámításához II. számú Bölcsőde
  Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez 2018 II. számú Bölcsőde
Alapdokumentumok
  Szervezeti és Működési Szabályzat  
  Alapító okirat és Törzskönyvi nyilvántartás adatai  

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

  Jelzőlap bántalmazás, elhanyagolás esetén a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
  Jelzőlap a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Alapdokumentumok
  Szervezeti és Működési Szabályzat  
  Alapító okirat és Törzskönyvi nyilvántartás adatai  

Egyesület

  Egyesület alapszabálya
Alapdokumentumok
  Szervezeti és Működési Szabályzat  
  Alapító okirat és Törzskönyvi nyilvántartás adatai  

Házi segítségnyújtás

  Kérelem Házi Segítségnyújtás
  Jövedelem nyilatkozat Házi Segítségnyújtás
  Értékelő lap Házi Segítségnyújtás
  Egészségi állapotra vonatkozó igazolás Házi Segítségnyújtás
Alapdokumentumok
  Szervezeti és Működési Szabályzat  
  Alapító okirat és Törzskönyvi nyilvántartás adatai  

Idősek klubja

  Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 1. számú Idősek Klubja
  Egészségi állapotra vonatkozó igazolás (demens személyek) 1. számú Idősek Klubja
  Kérelem a demens személyek nappali ellátásának igénybevételéhez 1. számú Idősek Klubja
  II. Jövedelemnyilatkozat 1. számú Idősek Klubja
  Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú Idősek Klubja
Alapdokumentumok
  Szervezeti és Működési Szabályzat  
  Alapító okirat és Törzskönyvi nyilvántartás adatai  

Időskorúak Gondozóháza

  Tájékoztató Időskorúak Gondozóháza
  Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Időskorúak Gondozóháza
Alapdokumentumok
  Szervezeti és Működési Szabályzat  
  Alapító okirat és Törzskönyvi nyilvántartás adatai  

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtást

  Tájékoztatás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás
  Kérelem Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás
  Adatvédelmi nyilatkozat Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás
Alapdokumentumok
  Szervezeti és Működési Szabályzat  
  Alapító okirat és Törzskönyvi nyilvántartás adatai  

Jogszabályok

  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
  A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Alapdokumentumok
  Szervezeti és Működési Szabályzat  
  Alapító okirat és Törzskönyvi nyilvántartás adatai  

Otthon

  Értékelő adatlap I. számú Idősek Otthona
  Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez II. számú Idősek Otthona
  Tájékoztató II. számú Idősek Otthona
  Kérelem I. számú Idősek Otthona
  Tájékoztató I. számú Idősek Otthona
  Fizetendő térítési díjak II. számú Idősek Otthona