Dokumentumok

Alapdokumentumok
  Szervezeti és Működési Szabályzat  
  Alapító okirat  
  Törzskönyvi kivonat  

Bölcsőde

  Jövedelem nyilatkozat személyi térítési díj megállapításához Mosolysziget Bölcsőde, Varázskert Bölcsőde
  Felvételi kérelem Mosolysziget Bölcsőde Mosolysziget Bölcsőde
  Gondozási díj nyilatkozat Mosolysziget Bölcsőde, Varázskert Bölcsőde
  Ingyenes Bölcsődei gyermekétkeztetés igénybevételéhez Mosolysziget Bölcsőde, Varázskert Bölcsőde
  Felvételi kérelem Mosolysziget és a Varázskert Bölcsőde 2.sz. melléklet Mosolysziget Bölcsőde, Varázskert Bölcsőde
  Nyilatkozat intézményi térítési díj vállaláshoz Mosolysziget Bölcsőde
  Felvételi kérelem Varázskert Bölcsőde Varázskert Bölcsőde
  Nyilatkozat gyv kedvezmény Mosolysziget Bölcsőde, Varázskert Bölcsőde
  Segédlet a családban egy főre jutó jövedelem kiszámításához Varázskert Bölcsőde, Mosolysziget Bölcsőde
  Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez Varázskert Bölcsőde, Mosolysziget Bölcsőde

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

  Jelzőlap bántalmazás, elhanyagolás esetén a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
  Jelzőlap a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Egyesület

  Egyesület alapszabálya

Házi segítségnyújtás

  Kérelem Házi Segítségnyújtás
  Jövedelem nyilatkozat Házi Segítségnyújtás
  Értékelő lap Házi Segítségnyújtás
  Egészségi állapotra vonatkozó igazolás Házi Segítségnyújtás

Idősek klubja

  Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 1. számú Idősek Klubja
  Egészségi állapotra vonatkozó igazolás (demens személyek) 1. számú Idősek Klubja
  Kérelem a demens személyek nappali ellátásának igénybevételéhez 1. számú Idősek Klubja
  II. Jövedelemnyilatkozat 1. számú Idősek Klubja
  Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú Idősek Klubja

Időskorúak Gondozóháza

  Tájékoztató Időskorúak Gondozóháza
  Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Időskorúak Gondozóháza

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás

  Tájékoztatás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás
  Kérelem Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás
  Adatvédelmi nyilatkozat Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás

Jogszabályok

  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
  A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Otthon

  Értékelő adatlap I. számú Idősek Otthona
  Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez II. számú Idősek Otthona
  Tájékoztató II. számú Idősek Otthona
  Kérelem I. számú Idősek Otthona
  Tájékoztató I. számú Idősek Otthona
  Fizetendő térítési díjak II. számú Idősek Otthona
  Nyilatkozat belépési hozzájárulásról-kérelemhez I. számú Idősek Otthona
  Értékelő adatlap II. számú Idősek Otthona