ű Kazincbarcika, Szociális Szolgáltató Központ

Intézményeink

Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása (Kincsem Napközi)


Cím:
3700 Kazincbarcika, Építők útja 33-35.
Telefon/fax:
48/800-750, e-mail: kincsem.napkozi@kszszk.hu
Vezető neve:
Intézményegység-vezető: Vargáné Ipacs Ildikó
Ügyfélfogadási rend:
munkanapokon 8.00 - 16.00 óráig
Szolgáltatásaink leírása:
Az intézményi egység elő kívánja segíteni a fogyatékos személyek társadalmi integrációját, esélyegyenlőségét. Feladatunk a fogyatékkal élők, értelmileg akadályoztatott személyeket nevelő családok tehermentesítése, a szülők, hozzátartozók munkaerő piaci reintegrációjának segítése.

Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtunk.

A felügyeleten túl biztosítjuk továbbá:

- korszerű, a célcsoportok igényeihez igazodó belső környezetet,

- gondozási feladatokat

- étkezés lehetőségének biztosítását,

- szabadidős programok szervezését,

- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezését, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítését,

- hivatalos ügyek intézésének segítését,

- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítését,

- speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítését,

- segítséget nyújtunk a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,

- az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi – szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységekhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítását,

- a jelnyelvi tolmács szolgálat elérhetőségének biztosítását,

- segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosításához.
Szolgáltatás igénybevételének módja:
Tizennyolcadik életévüket betöltött egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására képes illetve részben képes személyek.

Harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes fogyatékkal élők illetve autista személyek.

Kazincbarcika és vonzáskörzetéhez tartozó fogyatékkal élő lakosok.

A tanítási szünetekben tanköteles fogyatékkal élő személyek.
Illetékességi terület:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
   
   

   

Központi Irányítás

3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.
e-mail: kozponti.iranyitas@kszszk.hu

Étkeztetés

3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.
48/512-466, e-mail: etkeztetes-hazisegitseg@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Pásztor Józsefné

Házi Segítségnyújtás

tnaket
48/512-468, e-mail: etkeztetes-hazisegitseg@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Pásztor Józsefné

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás

3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.
48/413-545; 48/512-146; e-mail: jelzorendszer@kszszk.hu
Koordinátor: Nyitrai Zsuzsa

I. Számú Idősek Klubja

3700 Kazincbarcika, Csokonai utca 3.
48-512-464, e-mail: idosklub@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Hajdu Hajnalka

Éjjeli Menedékhely - Nappali Melegedő

3700 Kazincbarcika Mátyás király út 54.
48/311-256, e-mail: hajlektalanellatas@kszszk.hu
Balajti Auguszta Intézményegység–vezető

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.
48/512-925; 20/219-9970/fax nincs, e-mail: css.szolgalat@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Szatmári Zsuzsanna

Család- és Gyermekjóléti Központ

3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2.
48/310-668, e-mail: css.kozpont@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Komárominé Nagy Mária

Mosolysziget Bölcsőde

3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 15 sz.
48-311-187, e-mail: 1.bolcsode@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Ronyeczné Dobronyi Márta

Varázskert Bölcsőde

3700 Kazincbarcika, Csokonai út 3.
48-512-467, e-mail: 2.bolcsode@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Ronyeczné Dobronyi Márta

I. számú Idősek Otthona

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 8.
48-512-001; e-mail: 1.otthon@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Lőkös Éva

II. számú Idősek Otthona

3700 Kazincbarcika, Gyermekek útja 4.
48-413-457, e-mail: 2.otthon@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Koleszár Mariann

Időskorúak Gondozóháza

3700 Kazincbarcika, Gyermekek útja 2.
48-512-472; e-mail: gondozohaz@kszszk.hu
Intézményegység-vezető: Bombicz Beáta

Létesítményüzemeltető Csoport

3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 56/A.
06-20/416-7068, e-mail: letesitmenyuzemeltetes@kszszk.hu