Pályázatok
Gazdálkodj szolidárisan! - hogy ne legyen olyan nagy a kontraszt című TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00957


A Projekt megvalósításának kezdete: 2020.08.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.10.29.

Kedvezményezett: KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
3700 Kazincbarcika, Építők útja 15. 3. em.

Támogatás: 9.999.530 Ft, azaz kilencmilliókilencszázkilencvenkilencezer-ötszázharminc forint.

A Támogatás intenzitása: 100%

A pályázat alapvető célja közösségi célú innovációs kezdeményezések ösztönzése, szolidáris gazdaság témakörben, a helyi vállalkozások és a lakosság megosztáson alapuló tevékenységének és tudatos gazdálkodásának elősegítése.

A projekt három nagyobb egységre bontható - érzékenyítés, korrekció, prevenció:
• érzékenyítés a szegénységgel, nélkülözéssel, deprivációval kapcsolatos kérdésekben, a társadalmi sztereotípiák átértékelése, a szolidaritás elősegítése érdekében,
• korrekciós beavatkozás, hogy a nélkülözés kockázatával érintett emberek hozzájussanak azokhoz a forrásokhoz és lehetőségekhez, melyek elfogadhatóbb életminőséget biztosítanak számukra,
• prevenciós tevékenység, hogy az elszegényedéshez, adósságspirálhoz vezető negatív tendenciák elterjedését tudatos gazdálkodási ismeretek átadásával megelőzzük.


„Közösségi integráció Kazincbarcikán, a Hámán Kató akcióterületen”


A projekt adatai:
A projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00012

Kedvezményezett neve: Kazincbarcika Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 79.994.985 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. október 31.

Kazincbarcikán a szegregáció bizonyos tekintetben spontán társadalmi jelenség, melynek
kialakulásáért és fennmaradásáért számos társadalmi, gazdasági és kulturális tényező felelős.
A beavatkozások fő célja, az akcióterületen és ezen belül is kiemelten a szegregátum által érintett
területen élő közösségek társadalmi integrációja.

A projekt az alábbi akcióterületet foglalja magában: Alsóvárosi körút–Jószerencsét út Építők útja –
Május 1 út – ÉRV Zrt telephelye – belterületi határ. Az akcióterületben található teljes egészében a
Hámán Kató út szegregátum. A projekt két partner részvételével valósul meg: Kazincbarcika Város
Önkormányzata, mint konzorciumvezető és a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ, mint
konzorciumi partner.

A projekten belül elengedhetetlen, hogy elősegítsük a tartós munkanélküliek foglalkoztatását. Fontos,
hogy a tartós munkanélküliek, illetve kisebb mentális problémákkal rendelkezőket szociális támogató
munkával, illetve pszichológiai tanácsadással segítsük. A projekt lényeges eleme a közösségfejlesztés,
mely kapcsán szeretnénk minden célcsoportot elérni. Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a 12-20 éves
korosztályra, hogy nekik állandó programlehetőségeket, közösségi elfoglaltságot és helyet is kínáljunk.
Fontos, hogy a fiatalok oktatásba való bent maradását elősegítsük, így a projektben sor kerül
felzárkóztatási és tehetséggondozási célú korrepetálásra is. Továbbá iskolán kívüli elfoglaltságot
kívánunk biztosítani a fiataloknak szünidőben, illetve a formális oktatás keretein kívül is. Fontos, hogy a
lakosok mentális állapotának és foglalkoztathatóságának a javításához hozzájáruljanak a tervezett
egészségfejlesztési programok. Az akcióterületen élők közti együttműködés kapcsán nagy hangsúlyt
kívánunk helyezni a közösségi programok szervezésére, melyek segítenek az előítéletek lebontásában
is. A programok megrendezése során egyaránt törekszünk a szórakoztatásra és a hasznos információk
átadására is.

Várható eredmények

A tervezett tevékenységek, így a közösségi programok, csoportfoglalkozások, támogató szociális
munka eredményeképpen fejlődik a résztvevők személyisége, empátiás képessége, önismerete,
nyitottabbá válnak különféle fejlődési pályák iránt, javul a társadalmi megítélésük, integrációjuk. A
programba bevont gyermekes családoknak javul az oktatással kapcsolatos lehetősége. A közösségi
programok hasznos és tevékeny szabadidő eltöltését kínálják a lakosság számára.


Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Kazincbarcikai járásban (EFOP-3.2.9-16-2016-00055)


A kedvezményezett neve: Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ

A projekt címe: Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Kazincbarcikai járásban

A szerződött támogatás összege: 25 439 903 Ft

A támogatás mértéke: 100%Projekt leírása (általános leírás, műszaki adatok)
Az EFOP-3.2.9-16 kódszámú felhívásban a Kormány célul tűzte ki a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítását, annak érdekében, hogy a köznevelésből sikeresen kikerülő gyermekek legyenek felvértezve a boldogulásukhoz szükséges képességekkel. Ennek eléréséhez a köznevelési intézmények és a szociális. gyermekjóléti intézmények helyi szinten történő együttműködése vált szükségessé. A család és gyermekjóléti központok 1 fő/1500 gyermekekként pályázhattak a szociális segítői állásra, heti 40 órában, főállásban alkalmazva a szociális szakembert.
A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ 25.439.903 Ft támogatásban részesült az óvodai, iskolai szociális munka szakmai tartalmának kialakításához, fenntartásához és rendszerszerű elterjesztéséhez, 4 fő szociális szakember közreműködésével a 2017. 10. 01.- tól -2018. 11. 30-ig terjedő időszakra.
A projekt során az óvodai és iskolai szociális segítés feltételeinek megteremtését, a segítő tevékenység eszköztárának kialakítását, a prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek szociális jólétének, életminőségének javítását, és a korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működésének segítését tervezzük megvalósítani.

Kedvezményezett neve és elérhetősége
A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ, 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége
Az óvodai, iskolai szociális segítő a család- és gyermekjóléti központ munkatársa, aki szociális szakirányú végzettséggel rendelkezik, és valamely partner köznevelési intézményben dolgozik, az alábbiak szerint.

Munkatársak:
- Nagyné Iván Mária
Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola (Székhely Intézmény, Móra Ferenc Tagiskola, Hunyadi Mátyás Tagiskola)
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda (Székhely Intézmény, Semmelweis Utcai Tagóvoda, Móra Ferenc Utcai Tagóvoda)

- Fehér Melinda
Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola, Árpád Fejedelem Tagiskola, Kazinczy Ferenc Tagiskola
Kazincbarcikai Összevont Óvodák, Mesevár Tagóvoda, Nefelejcs Tagóvoda, Százszorszép Tagóvoda, Füzike Tagóvoda

- Veres Dalma
Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola, Rudabányai Gvadányi József Általános Iskola, Telekes Béla telephely (ált.i.)
Rudabányai Bóbita Óvoda, Ormosbányai Százszorszép Óvoda, Felsőtelekesi Napsugár Óvoda, Ormosbányai Hosztják Albert Általános Iskola

- Horváth Zsuzsanna
Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola, Ádám Jenő Tagiskola, Dózsa György Tagiskola
Kazincbarcikai Összevont Óvodák Székhely Óvoda, Eszterlánc Tagóvoda, Napsugár Tagóvoda


„Nő az esély” TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2


2012 júliusában indult a „Nő az esély” – ezer roma nő képzése (TÁMOP 5. 3. 1. B- 1) elnevezésű program, amely 1000 roma nő szociális és gyermekjóléti szakmára való képzését és foglalkoztatását tűzte ki céljául.
A képzések után a fő cél az volt, hogy a korábban szakképesítést szerzett hallgatók közül minél többen munkát találjanak és visszakerüljenek a munkaerőpiacra, ezáltal megélhetést biztosítsanak önmaguk és családjuk számára.
Ebben a programban vett részt és szerzett kisgyermeknevelő-gondozó OKJ- s szakképesítést N. K. Andrea.
Andrea tervekkel és reményekkel telve állt a lehetőség kapujában, amikor munkára jelentkezett a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Igazgatójánál.
Szakmai felkészültsége, megjelenése és kommunikációja által állásinterjúja sikeres volt.
2014. 07. 01-től munkáját egy éves támogatott foglalkoztatással kezdhette meg a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ II. Sz. Bölcsődéjében.
Így már több mint egy éve csecsemő- és kisgyermeknevelőként a bölcsődevezető felügyeletével és irányításával tevékenykedik.
Kezdetben szorongás és a bizonytalanság jeleit figyelhettük meg a munkavégzése során.
Ilyenkor néhány nyugtató szó és a biztatás jó hatással volt rá.
Segítség volt számára, hogy a munkatársak előítélet nélkül, barátságosan fogadták és egyenrangú kollégaként kezelték. Így sikerült hamar beilleszkednie az új munkahelyi környezetbe.
Ez idő alatt jó kapcsolatot alakított ki a gyermekeket nevelő családokkal, Együttműködik a szülőkkel és támogatja őket szülői szerepükben.
Így azok a szülők, akik rábízzák gyermeküket nyugodtak lehetnek, hisz Andrea néni szertettel gondoskodik a gyermekükről.
Feladatkörén belül a kisgyermekek fejlesztése érdekében megfelelően alkalmazza a bölcsődés korosztályra érvényes pedagógiai és nevelési módszereket. Megbízhatóan végzi a különböző nevelési és gondozási feladatokat.
A gyermekek különleges szeretettel ragaszkodnak hozzá. A csoportjában jó hangulatot és nyugodt légkört biztosít a gyermekek számára. Munkavégzésében az ösztönös segíteni akarás jelenik meg, amelyhez hozzájárul a képzés során megszerzett tudás. Figyelemmel kíséri és szükség szerint (az életkortól függően) segíti a gyermekek játékát és képességeiknek kibontakozását. A játék kapcsán támogatja a gyermekek kapcsolatrendszereinek megőrzését, új kapcsolatok kialakulását, ápolását.
A foglalkoztatási idő elteltével határozatlan idejű szerződéssel dolgozhat tovább az intézményünkben, a munkáját a szakma iránt érzett szeretettel és a gyermekek iránt érzett felelősséggel végzi majd tovább.
Bízunk abban, hogy az a bizalom és szeretet, amely Andreát körülveszi, még tovább ösztönzi őt arra, hogy ha adódnak is nehézségek ne adja fel. – Hisz, megéri!
Andrea két gyermekes anyukaként bizonyított, hogy a tanulni soha nem késő és az álmainkért küzdeni kell.